Home – En

19-20 września 2019

PIERWSZA W POLSCE KONFERENCJA
NA TEMAT HAPPINESS AT WORK!

Organizator konferencji

Kasia Kern

19-20 September 2019

POLANDS FIRST HAPPINESS
AT WORK CONFERENCE!

Conference Sponsor

Kasia Kern

19-20 września 2019

Zarezerwuj swój bilet już teraz

Międzynarodowi prelegenci, najlepsze polskie praktyki, wiedza i inspiracje z zakresu budowania szczęśliwszych miejsc pracy.

Badania pokazują, że szczęście w pracy jest dobre zarówno dla pracowników jak i dla organizacji. Szczęśliwsi pracownicy są bardziej produktywni oraz kreatywni a szczęśliwsze miejsca pracy cechują się niższą absencją i niższą rotacją. Dowiedz się dlaczego i jak transformować Twoje miejsca pracy ku tym bardziej szczęśliwszym.

19-20 September 2019

Reserve your Ticket NOW!

Become inspired by our renowned International Speakers who will teach you best practises and inspire you to build happier workplaces.

Studies show that Happiness at Work benefits both employees and organisations. Happier employees are more productive and creative, and results show this leads to lower absenteeism and employee turnover. Found out during these two days why and how you can transform your workplace into a happier workplace.

Polscy i międzynarodowi

Nasi Prelegenci

Meet our worldclass

Speakers

Alexander Kjerulf

Pochodzi z Danii z jednego z najszczęśliwszych krajów na świecie i jest założycielem i CEO firmy Woohoo inc światowego eksperta w dziedzinie Happiness at work. Alex jest keynote speakerem na konferencjach i konsultantem, prezentującym i prowadzącym warsztaty na całym świecie w zakresie Happiness at Work dla kadry managerskiej, zarządów, działów HR i pracowników. Klientami Alexa były i są między innymi: Hilton, Microsoft, LEGO, IKEA, Shell, HP and IBM. Alex prowadził swoje działania już w 50 krajach na świecie, a w tym roku pierwszy raz będzie keynote speakerm w Polsce na pierwszej polskiej konferencji z zakresu Happiness at Work. między innymi dla takich klietnów jak: IBM, LEGO, IKEA, Microsoft. Alex jest także autorem 4 książek włączając w to światowy bestseller Happy Hour is 9 to 5. Dla tych którzy chcieliby poćwiczyć wymowę jego nazwiska (Kjerulf), wymawia się go jak "care-oolf". Więcej o trudnych duńskich słowach takich jak Arbejdsglade dowiecie się na naszej konferencji! :)
Alexander comes from Denmark, one of the happiest countries in the world, He is the founder and CEO of Woohoo inc a global leader in the field of Happiness at Work. Alex is a consultant, keynote speaker at conferences, conducting workshops around the world in the field of Happiness at Work for managers, organisations and employees. Alex is also the author of 4 books including the world bestseller Happy Hour is 9 to 5. For those who would like to practice pronouncing his name (Kjerulf), he is pronounced like "care-oolf". You will learn more about difficult Danish words like Arbejdsglade at our conference! Alex's clients include world famous brands such as Hilton, Microsoft, LEGO, IKEA, Shell, HP and IBM. Alex has presented or spoken in over 50 countries around the world, and this year he will be the keynote speaker for the first time in Poland on our Happiness at Work conference. :)

Monika Hilm

Pochodzi z jednego z najszczęśliwszych krajów świata jakim jest Szwecja, na co dzień mieszka jednak w Czechach, gdzie wraz z Michałem Srajerem założyła organizację Happiness at Work. Monika jest także partnerem międzynarodowej sieci Chief Happiness Officerów, Woohoo inc i autorką książki "Put your People First". Monika pracuje jako Regional Lead in Vienna House, a ma za sobą ma 22 lata doświadczenia w branży hotelarskiej, zarówno w korporacyjnych sieciach hoteli jaki i pojedynczych hotelach, jej konkluzja jest jedna to co najważniejsze w tym biznesie to LUDZIE. Monika wierzy i sprawdziła to wielokrotnie, że jeśli zadbamy o ludzi i będziemy traktować ich z szacunkiem, budując razem dobre relacje i dobre rezultaty, stworzymy Szczęśliwe Miejsce Pracy. Jest jeszcze wiele miejsc pracy, w których ludzie są nieszczęśliwi, a Monika chce to zmieniać i inspirować do tej zmiany wszędzie.
Monika is the author of the book "Put your People First", a partner of Woohoo inc's network of international Chief Happiness Officers. She is originally from Sweden, but lives in the Czech Republic, where she founded the Happiness at Work organization with Michal Srajer. Monika works as a Regional Lead in Vienna House, with over 22 years of experience in the hospitality industry, having worked both in international hotel chains and boutique hotels. She believes the most important assets in business are PEOPLE. Monika believes and has proven many times that if we take better care of people and treat them with respect, building good relationships and exceptional results go hand in hand to help shaping Happier Workplaces.

Sarah Metcalfe

Sara jest ekspertem w zakresie nowego trendu w zarządzaniu klientami jakim jest Happy Customer i cerytfikowanym Chief Happiness Officerem. Sara jest partnerem w Woohoo inc i założycielem i właścicielem firmy Happy Coffee Consulting. Od 2010 Sara jest Head of Customer w Sure Percare, gdzie miała okazję zarządzać zespołem odpowiadajcym za relacje z klientami w czasie wielkich zmian organizacyjnychi rozwoju firmy. Sara jest pasjonatką tematu happiness at work i wie jaki pozytywny efekt atmosfera w pracy ma na pozytywne doświadczenie klientów. Dzięki kontynuowaniu polityki szczęśliwego miejsca pracy i wdrażaniu innowacji Sure Petcare może się pochwalić bardzo wysokimi wynikami zadowolenia klientów ( NPS 90+ (a w nietórych krajach 97) w 20 krajach przez okres 8 lat.
Sara is a certified Chief Happiness Officer and a Pioneer in a new trend in customer management called Happy Customer. She is the founder and owner of Happy Coffee Consulting which helps businesses create great customer service. Sara is the Head of Customer Service at Sure Petcare, where she has helped to develop and transform customer relations. Sara is passionate about the topic of happiness at work and knows how a positive atmosphere at work plays a vital role in influencing a positive experience for customers. By implementing am innovative happy workplace policy, Sure Petcare currently enjoys very high customer satisfaction results as shown in their 90+ NPS (Net Promoter Score) in 20 countries for 8 years..

Randa Farah

Pochodzi i mieszka w Libanie, jest certyfikowanym Chief Happiness Officerem, założycielem firmy "I Have Learned Academy" gdzie prowadzi zajęcia z ważnych dla ludzi tematów, których nie nauczają w szkole. Randa jest również wykładowcą akademickim związaną z University Instructor at Saint Joseph University in Beirut (USJ) oraz współ-założycielem jednego z trzech startupów w Libanie Lebtivity.com, który z dużym sukcesem uruchomił elektroniczny kalendarz wydarzeń w tym kraju. Randa ma za sobą 14 lat doświadczenia w wielu branżach w HR i jest certyfikowanym trenerem biznesu. Posiada trzy tytuły magistra w dziedzinach: HRM, Organizational Psychology and Business, Advertising & Marketing. Dzięki działaniom Randy (m. in. pierwszej w Beirucie konferencji na temat Szczęścia w Pracy) wiele firm podejmuje działania mające na celu transformowanie organizacji w kierunku tych szczęśliwszych.
Randa is a certified Chief Happiness Officer from Lebanon where she founded the company "I Have Learned Academy" A Training Academy for Everything that you didn't learn at school. Randa is also an Instructor at Saint Joseph University in Beirut (USJ) and a co-founder of the Lebanese startup Lebtivity.com, which runs a social calendar of events across all Lebanon. With over 11 years of experience as a Trainer and HR Consultant she holds three Masters degrees in the fields of HRM, Organizational Psychology and Business, Advertising & Marketing. She is also the organiser of the Happiness at Work Conference, Lebanon.

Marek Kaszczyc

Pracuje na stanowisku menagerskim, w firmie Xceedance, która postawiła na niestandardowe podejście do pracowników oraz sposobu zarządzania opartego na Happiness At Work.
Marek is the VP, and Country Manager for Xceedance, an international transformational Insurance company with a non-standard approach to employee management. Marek is a firm believer that the future of transitions relies firmly in Happiness At Work.

Ben Guillou

Pierwszy w Polsce Happiness Manager pracujący dla Accenture Operations Poland. Posiada certyfikację Uniwersytetu w Berkeley na kierunku "Wiedza naukowa o Szczęściu w Pracy" ("The Science of Happiness at Work"). Na co dzień tworzy oraz wdraża programy związane ze zwiększaniem poczucia szczęścia w pracy i wellbeingu. Mieszkający w Polsce od 13 lat Francuz jest również trenerem umiejętności miękkich m.in z obszaru zarządzanie czasem i energii. Prowadzi szkolenie "Train the Trainer" dla trenerów wewnętrznych Accenture. Pasjonuje go czynnik ludzki w biznesie, ciągłe rozwijanie stylów pracy menadżerów z ich zespołami oraz wspieranie ludzi na drodze do nawiązywania lepszych relacji z samymi sobą..
Ben works for Accenture's Operations division, as Poland's first Happiness Manager. Having studied "The Science of Happiness" and "The Foundations of Happiness at Work" through the University of Berkeley, he implements programs related to increasing happiness at work and wellbeing. The Frenchman who has been living in Poland for 13 years is also a soft skills trainer in various subjects including time and energy management. He is passionate about the human factor in business, continuous development of work styles of managers with their teams and supporting people on the road to establishing better relationships with themselves.

Małgorzata Czernecka

Właścicielka Human Power, kilkanaście lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami pracowników i rozwoju biznesów, m.in. jako wiceprezes zarządu, psycholog, certyfikowany trener, coach indywidulany i grupowy z ponad 11-letnim doświadczeniem
Malgorzata is an expert in personal energy, well-being, and psycho-immunology with over 11 years teaching these subjects at The University of Lodz. She is the Founder of Human Power, a company established to develop the potential of employees through programs, trainings and inspiring lectures based on the latest research findings from the areas of neuropsychology, behavioral psychology, sports medicine, ergonomics and nutrition. Malgorzata is a firm believer in helping to create exceptionally friendly, modern and motivating working environments, which promote high levels of involvement and motivation for employees.

Dominik Juszczyk

W życiu i w codziennej pracy wdraża najlepsze praktyki, które mają zwiększyć produktywność jego i zespołów, z którymi współpracuje. Jako certyfikowany trener Instytutu Gallupa pomaga zwiększyć produktywność i efektywność pracowników. Stara się wykorzystać maksymalnie każdy dzień. Cieszy się swoimi porannymi treningami biegowymi.
Dominik is the owner and founder of Near-Perfect Performance. A company he established to build actively engaged high-performance teams. He is a Gallup-Certified Strengths Coach and consultant for employee engagement and productivity. Originally a Computer Sciences Master from AGH University, Dominik has moved up the ranks to HR Department Manager in Making Waves where today he is responsible for increasing employee productivity and efficiency, and coaching team managers developing their leadership skills.

Malwina Puchalska-Kamińska

Wykładowczyni akademicka Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Sopocie. Łączy pracę naukową i trenerską, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi w pracy. We współpracy z uczelniami i biznesem, projektuje nowoczesne narzędzia zwiększające dobrostan i redukujące stres osób dorosłych. Jako trenerka przepracowała setki godzin szkoleniowych, wspierając uczestników w odkrywaniu swoich osobistych zasobów i rozwijaniu miękkich kompetencji takich jak zarządzanie stresem, kreatywność, komunikacja, radzenie sobie ze zmianami. W ramach pracy doktoranckiej bada zależności między relacjami w pracy a Job Craftingiem. Autorka książek i publikacji naukowych z obszaru efektywności osobistej i zawodowej (m.in. "Skuteczny menedżer", "Rozwojownik"). Jako prelegentka polskich i międzynarodowych konferencji, zachęca firmy i pracowników do dbania o poczucie sensu swojej pracy. Absolwentka kursów Szkoły Trenerów Mentor, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Programu Midnfulness (MBSR). Jako dyrektorka Festiwalu Rozwojowego PROGRESSteron w Trójmieście działała na rzecz integracji i rozwoju zawodowego kobiet. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, wędrówek górskich oraz teatru improwizacji.
Malwina is an Academic lecturer at the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw and Sopot. She combines academic and coaching work, teaching positive psychology in organisations, social psychology, stress management, communication and teamwork skills. Malwina is the author of a number of books and scientific publications in the area of ??personal and professional effectiveness. She is also the Co-founder of Job-crafting.pl a company setup to help employees to find fulfillment in their jobs through identification of their true purpose, which was the focus of her PhD thesis.

Agnieszka Łądka - Barańska

Psycholog organizacji i pracy. Od ponad 13 lat zajmuje się wsparciem swoich Klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistym. Wspierała zarząd jak i kierownictwo w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem i zarządzaniem efektywnymi zespołami pracowników. Opracowywała i realizowała programy rozwojowe dla międzynarodowych organizacji, pełniła role Asesora w projektach Development Center. Jako doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania naukowe w obszarze pozytywnej psychologii pracy w tym: sprawiedliwości organizacyjnej, postaw pracowniczych i poczucia sensu. Łączy wiedzę naukową i doświadczenie HRowe, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi w pracy. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji wzmacniające m.in. poziom zaangażowania, poczucie odpowiedzialności i sensu.
Psychologist, soft skills trainer, ICF accredited coach. Agnieszka has 10 years experience in the area of HR management and personal development helping to build effective teams. She is a PhD student at the University of Gdansk, where she conducts research in the field of positive work psychology, which also led her to Job Crafting expert, and Co-founder of Job-crafting.pl. She is an advocate for WCPP (World Congress on Positive Psychology) and lives by the motto "respect for other people, respect for yourself and responsibility for all your actions".

Dagmara Just

Employee Experience Specialist w Credit Agricole Bank Polska. Absolwentka psychologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej - z branżą HR związana od 3 lat. Na co dzień odpowiedzialna za kreowanie angażującego środowiska pracy, transformację kulturową organizacji i zarządzanie energią pracowników. Współautorka programu #powerON, nagrodzonego Employer Branding Excellence Awards 2019 i wyróżnionego w konkursie Well Power 2018.
A graduate of psychology as well as journalism and communication, Dagmara is a specialist in Organisational culture - internal employer branding with Credit Agricole Bank Polska. She is a Co-founder of the #powerON program, awarded with the Employer Branding Excellence Awards in 2019. Dagmara is responsible for creating engaging work environments, cultural transformations and managing employee energy and is winner of the Well Power Competition in 2018.

Alicja Liczba

Uśmiechnięty człowiek propagujący ekonomię szczęścia w biznesie i codzienności. Certyfikowany trener biznesu oraz coach ICF i coach prowokatywny. Strateg i 20-letni praktyk komunikacji marki, HR/H2H partner oraz DISC consultant i chief happines officer. Przykładowe osiągnięcia zrealizowane z uśmiechniętym zespołem: 125% wzrost wartości sprzedaży, wzrost liczby klientów o 185%, wzrost ilości odwiedzin w miejscu zakupu o 280%; dwukrotnie nagrodzona Effie za wymierny efekt sprzedażowy koordynowanych kampanii marketingowych. Współpracowała m.in. z: T-Mobile, Nivea, Zelmer, BRE Bank, Med Polonia, Fabryka Formy, City Park Poznań i VW Poznań. Autor kursu e-learningowego „Zrozumieć Klienta i sprzedać" dedykowany zespołom sprzedażowym i obsługi klienta. Twórca gry "Inkubator paradygmatów w drodze do turkusu". Współtworzy stowarzyszenie Turkusowy Poznań. Jej motto: silniejszy jest ten, kto się uśmiecha /przysłowie japońskie/. Fascynuje ją Japonia wraz z ikigai, kintsugi, ichi-go ichi-e, wabi-sabi, omotewashi, których doświadczyła w swojej japońskiej podróży i korzysta z tych aspektów w codziennej pracy.
Cheerful person who promotes the economics of happiness in business and in everyday life. Certified Business Coach, ICF Coach and Proactive Coach. Strategist and brand's communication practitioner with 20 years of experience, HR/H2H partner, DISC consultant and chief happines officer. Some examples of the resultes achived by her together with smiling teams: 125% growth of the value of sales, growth of the amount of clients by 185%, the increase of 280% of the number of visits in the place of purchase. Twofold Effie Award winner for the mesurable sales' outcome in coordinated marketing campaigns. She worked with: T-Mobile, Nivea, Zelmer, BRE Bank, Med Polonia, Fabryka Formy, City Park Poznań, VW Poznań. The author of the e-learning course „To understand the cliend and to sell” dedicated to sales and customer service teams. The creator of the game: „Paradigms' incubator on the road to the turquoise”. She is the co-creator of the Turquoise Poznań Association. Her motto is: he who smiles is always stronger (Japanese proverb). She is fascitated by Japan with its ikigai, kintsugi, ichi-go ichi-e, wabi-sabi, omotewashi, which she has experienced during her trip to Japan and which she uses in everyday work.

Arkadiusz Martyniuk

Ze znaczenia imienia: „dziecko szczęścia", przedsiębiorca, właściciel i wizjoner marki REHEALTHY, nauczyciel w Akademia REHEALTHY, członek zarządu Towarzystwa Osteopatów Polskich, dyplomowany osteopata i fizjoterapeuta w REHEALTHY Klinika Zdrowia, jedyny Polak podczas International Back and Neck Pain Research Forum 2017 w Oslo i Quebec w 2019, laureat "Wiktorii" 2017 - Znaku Jakości Przedsiębiorców oraz "Najlepszy dla Zdrowia" 2019 podczas VII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki, twórca Programu Profilaktyki Kręgosłupa - sprawnykregoslup.pl. Na co dzień szybko i skutecznie leczy przyczyny różnych dolegliwości bólowych u osób prywatnych, przedsiębiorców i w firmach. Pomaga klientom uniknąć operacji kręgosłupa lub kolan. Twórca projektu REHEALTHY Office, który dostarcza firmom usługi zmniejszające ilość zwolnień lekarskich spowodowanych dolegliwościami bólowymi, poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnej i zaktualizowanej wiedzy.
The meaning of his name is the „luck-child”, entrepreneur, the owner and the visionary of the REHEALTHY brand, the teacher in the REHEALTHY Academy, the member of the board of the Association of the Polish Osteopaths, certified osteopath and physical therapist in the REHEALTHY Health Clinic. The only Pole who participated in the International Back and Neck Pain Research Forum in Oslo in 2017 and in Quebec in 2019. The laureate of the „Wiktoria” in 2017 – the Quality Mark of Entrepreneurs and „Najlepszy dla Zdrowia” („Best for the Health”) in 2019, during the VIIth Modern Economy Congress. The creator of the Spine Prevention Programme – sprawnykregoslup.pl. On a daily basis he treats different kind of pains quickly and efficiently and makes people feel restful. He helps his clients to avoid spine and knees' surgeries. The creator of the REHEALTHY Office, in which – using innovative solutions based on the up to date knowledge – he provides his clients with services that help to reduce the amount of sick leaves caused by pain.

Gosia Luberda

Voice Coach, Trenerka Jogi Śmiechu i promotorka kultury budowania szczęśliwych środowisk pracy happiness at work. Od wielu lat uczy liderów i profesjonalistów jak korzystać z języka ekspresji ciała i głosu ludzkiego jako narzędzi podnoszenia kompetencji relacyjnych, w celu rozwijania efektywnej i świadomej komunikacji. Posiada dar generowania w ludziach energii, radości i entuzjazmu. Jej szkolenia to unikatowe i praktyczne procesy rozwojowe, w czasie których oferuje kreatywne i innowacyjne narzędzia, korzystając z tak efektywnych modeli uczenia się jak: experiential learning, warm cognition i edutainment. Ukończyła Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji na kierunku Technik Artystycznych i Widowisk Scenicznych i specjalizację w zakresie aktywnych i kreatywnych metod prowadzenia grup w nurcie Counseling Group w Instytucie Gestalt w Wenecji Mestre. Na międzynarodowego Trenera Jogi Śmiechu szkoliła się u samego Richarda Romagnoli, ambasadora Jogi Śmiechu, TEDx Speaker i best – selling autora. Jej wieloletnią nauczycielką w obszarze języka ekspresji wokalnej i świadomej komunikacji.
Voice Coach, Laughter Yoga Teacher and a promoter of the culture of happy workplaces. For many years now she's been teaching leaders and professionals how to use the language of body and voice expression as tools to increase level of relation competences in order to develope effective and conscious communication. She has the gift of generate energy, happiness and enthusiasm in people. Her trainings are a uniqe and practical development process during which she offers creative and innovative tool, using effective coaching models such as: experiential learning, warm cognition and edutainment. She graduated from Ca’ Foscari University in Venice on Artistic techniques and stage spectacles faculty. She's specialised in active and creative methods of guiding groups in the Counseling Group stream in Gestalt Institute in Venice Mestre. To become an Internationa Laughter Yoga Teacher she was trained by Richard Romagnoli – Laughter Yoga Ambassador, TEDx Speaker, best-selling author. She is a longstanding teacher in the field of vocal expression and coscious communication.

Magda Knefel

Jest nauczycielką programu redukcji stresu w oparciu o mindfulness. Ukończyła studium nauczycielskie MBSR Mindfulness Based Stress Reduction realizowane przez Polski Instytut Mindfulness POLIM we współpracy z The Institute for Mindfulness Approaches (IMA) z siedzibą w Niemczech. Z wykształcenia jest socjologiem i politologiem. Zajmuje się edukacją i komunikacją w obszarze zdrowia. Prowadzi kursy redukcji stresu, warsztaty dotyczące uważności i pracy z ciałem oraz współtworzy program „Zdrowiej”, który wspiera osoby w trakcie leczenia i ich bliskich. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stres epidemią zdrowotną XXI wieku. Badania pokazują, że stres jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej nieobecności i 1 na 5 pracowników zgłasza, że czuje się „bardzo” lub „wyjątkowo zestresowany” w pracy. Na warsztatach poznamy zarówno praktyczną jak i teoretyczną stronę uważności. Praktyka uważności wspiera zaangażowanie, motywację, usprawnia komunikację, a także wzmacnia kompetencje radzenia sobie ze stresem oraz poprawia koncentrację i organizację pracy. Nie ma lepszej opcji, tylko spróbować!
She is a teacher of stress reduction on the basis of Mindfulness. She graduated from training college MBSR Mindfulness Based Stress Reduction, conducted by Polish Mindfulness Institute POLIM in cooperation with The Institute for Mindfulness Approaches(IMA) based in Germany. She is trained as a social and politycal scientist. She deals with education and communication in the area of health. She conducts stress reduce courses, mindfulness workshops and teaches how to work with the body. She participates in the process of creation of the „Zdrowiej” („Healthier”) programm which provide people during the medical treatmen as well as their families with needed help. World Health Organizastion has announced that stress is the health plague of XXth century. The reaserch showed that the stress is currently one of the most common reason for the employee's absence and 1 in 5 workers claims that he feels „very” or „remarkably stressed” at work. During the workshops I will present both theoretical and practical sides of mindfulness. The mindfulness practice helps to engage, motivate and comunicate better as well as strenghtens competences to cope with the stress. It also improves concentration and work organization. There is no better think to do than just try it out!

Dla kogo jest ten warsztat?

Jeżeli jesteś:

  • - HR menagerem i specjalistą ds.HR
  • - dyrektorem personalnym
  • - HR business partnerem
  • - specjalistą odpowiedzialnym za rekrutację, rozwój i szkolenia
  • - osobą zarządzającą zespołem

I chcesz aby ludzie w twojej firmie byli naprawdę szczęśliwi w pracy - zapraszamy! To będą dwa niesamowite dni pełne merytorycznej wiedzy. która poparta jest prawdziwymi przykładami z firm polskich i zagranicznych.

Who is this workshop for?

If you are:

  • - HR Manager or Leader
  • - HR business partner
  • - a specialist responsible for recruitment, development and training
  • - People Manager who cares about your staff

If you are a mindful leader who wants your employees to be really happy at work - you are more than welcome! The event will be two amazing days full of substantive knowledge. supported by real examples from both foreign and Polish companies.

Dlaczego warto?

Takie wydarzenie to możliwość wymiany doświadczeń. Pierwsza w Polsce konferencja skupi w jednym miejscu ludzi, którzy interesują się tematyką Happiness at Work i będzie można porozmawiać, wymienić się praktykami stosowanymi u siebie w firmie, w swoich organizacjach. Podczas konferencji czerpiemy wiedzę od prelegentów, a w czasie warsztatów możemy skutecznie ją przyswoić pracując w małych grupach. Dzięki wspólnemu celowi jakim jest wdrażanie modelu Happiness at Work w Polsce jesteśmy grupą ludzi, która zdobywa potrzebne umiejętności i wdraża je w swojej pracy.

Why should you attend?

This is the first conference of its kind in Poland, specialising exclusively on the subject of Happiness at Work, where you will be able to meet and talk to industry leading experts in this field. The main purpose is to exchange best practices and experiences which have a proven success and which you can apply to your company and organisations. During the conference, you will get great insight into the research and leading findings from speakers, and during workshops you will get a chance to put this to knowledge to use working in small groups. Come and be part of the movement that will change the face of workplaces in Poland.

19.09-20.09

Program konferencji

Pierwszy dzień programu będzie tłumaczony przez tłumacza symultanicznie!

19.09-20.09

Programme

The first day of the program will be translated simultaneously by the translator!

Dzień 1: Konferencja

19.09.2019

Day 1: Conference

19.09.2019

7:45 – 8:45

Registration

By

9:00 - 10:50

Morning Session

By Kasia Kern, Alexander Kjerulf, Marek Kaszczyc, Monika Hilm

Chief Happiness Officer - Opening of the Conference

By Kasia Kern

Key Note Speaker - Happiness at Work

By Alex Kjerulf

Xceedance - Happiness at work on Polish soil

By Marek Kaszczyc

Vienna House – Put your people first!

By Monika Hilm

10:50 - 11:10

Morning Happy Break

By

11:10 - 12:40

Second Happy Session

By Alicja Liczba, Ben Guillou, Malwina Puchalska – Kamińska, Agnieszka Łądka-Brańska

IO - Economy of Happiness, a case study of happy bands and companies, not just in a turquoise shade

By Alicja Liczba

Can pursuing happiness at work make us unhappier?

By Ben Guillou

Job crafting - from scientific research to business - a method of building sense at work

By Malwina Puchalska – Kamińska, Agnieszka Łądka-Brańska

12:40 - 13:30

Happy Lunch

By

13:30 - 15:15

Third Happy Session

By Małgorzata Czarnecka , Dagmara Just, Randa Farah, Arkadiusz Martyniuk

Energy among employees and its impact on happiness. Case study: Credit Agricole Bank Polska

By Małgorzata Czarnecka, Dagmara Just

Stress and Burn Out – Killers of Happiness@Work

By Randa Farah

Anatomy of Misfortune - A theme of happiness from the perspective of the body

By Arkadiusz Martyniuk

15:15 – 15: 35

Happy Break

By

15:35 – 17:15

Fourth Happy Session

By Griet Deca, Sarah Melcare, Kasia Kern, Alexander Kjerulf, Piotr Lorenz, Michał Poniewski, Renata Kucharska - Kawalec, Alicja Liczba

The return on investment on Happiness at Work

By Griet Deca

Happy Customer – how to do it? Would you like to have happy clients? Start from Happy Frontline.

By Sarah Melcare

Debate on the role of the Chief Happiness Officer in Poland

By Piotr Lorenz, Michał Poniewski, Kasia Kern , Renata Kucharska - Kawalec, Alicja Liczba

Happy Closing Speech

By Kasia Kern, Alexander Kjerulf

17:15

Coffee & Networking

By

Dzień 2: Konferencja

20.09.2019

Day 2: Conference

20.09.2019

9:00 – 12:00

Morning Workshop Sessions

By Alex Kjerulf, Dominik Juszczyk, Gosia Luberda

9:00 - 12:00 (3h)

Leading with Happiness (ENG) - Workshop I

By Alex Kjerulf

9:00 - 12:00 (3h)

Lucky teams work in accordance with talents (workshop for people who will do the basic StreghtsFinder test)

By Dominik Juszczyk

9:00 - 12:00 (3h)

Laughter Yoga - as a tool for building happy jobs

By Gosia Luberda

12:00 - 13:00

Lunch break

By

13:00 - 15:00

Afternoon Workshop Sessions

By Maartje Wolff, Fennande van der Meulen, Kasia Kern, Magda Knefel

13:00 - 15:00

“How to write and design Team Manifesto”

By Maartje Wolff, Fennande van der Meulen

13:00 - 15:00

"Happiness Manager work tools and facilitation techniques"

By Kasia Kern

13:00 - 15:00

Mindfulness in Business Mindfulness Project

By Magda Knefel,

15:00 - 15:30

Happy Break

By

15:30 - 16:30

LEGO Play Serious - joint workshops for participants

By

16:30

Coffee&Networking

By

Gdzie?

Hotel Vienna House Andel's Cracow

Hotel Vienna House Andel's Cracow to niezwykłe połączenie designu, sztuki i gościnności. Lokalna społeczność i miłośnicy sztuki, jak również podróżujący w celach służbowych i turystycznych doceniają jego położenie w samym sercu Krakowa, piekne pokoje, restaurację, bar i powierzchnię eventową.

WIEDZIA I INSPIRACJE

HAPPY CASE STUDIES

MNÓSTWO POZYTYWNEJ ENERGII I NETWORKING

Location

Hotel Vienna House Andel's Cracow

Hotel Vienna House Andel's Cracow is a unique combination of design, art and hospitality. The local community and art lovers, as well as business and leisure travelers appreciate its location in the very heart of Krakow, with beautiful rooms, restaurant, bar and event area.

KNOWLEDGE AND INSPIRATION

HAPPY CASE STUDIES

LOTS OF POSITIVE ENERGY AND NETWORKING

Lorem ipsum

Organizator Konferencji

Kasia Kern jest pierwszym polskim, certyfikowanym Chief Happiness Officerem, partnerem międzynarodowej firmy Woohoo Inc, która od 15 lat zajmuje się tematem Happiness at Work, doradzając m. in. firmom Lego, IKEA, IBM, BP, GSK i wielu innych. Współpracuje też na co dzień z kilkudziesięcioma Chief Happiness Officerami z różnych krajów, tworząc razem społeczność, której celem jest tworzenie szczęśliwszych miejsc pracy. Od 2018 promuje i rozwija ideę Happiness at Work w Polsce, organizując webinary, meet - upy, szkolenia otwarte a także warsztaty i programy bezpośrednio w firmach. Pracowała i pracuję między innymi dla: Sabre Polska, Alexander Mann Solutions, 4F, Sheraton Hotel World Wide, Aquanet, Ministerstwa Finansów, Xceedance, InFakt, British American Tabacco, Lynka, GE, BWI.

Kasia jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest certyfikowanym facylitatorem oraz absolwentem kanadyjskiej Szkoły "The Art & Science of Coaching" prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją ICF). Posiad 17 letnie doświadczenie w biznesie, pracując w rolach Dyrektora HR w międzynarodowych i polskich organizacjach, między innymi w branżach: hotelarstwo i turystyka, outsourcing, IT, retail. W swoich rolach współpracowała z liderami i z najwyższą kadrą managerską tworząc i egzekwując strategię personalną, odpowiadając za rozwój pracowników i liderów, zarządzając talentami, kreując angażującą kulturę organizacyjną oraz tworząc dział HR partnerujący z biznesem. W swojej karierze miała okazję odbierać nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce przyznawaną przez Great Place to Work Institute.

Od 2018 prowadzi własną działalność jako Konsultant HR i Happiness at Work, Executive Coach, Facylitator i Trener. Wierzy, że w Polsce jest miejsce na tworzenie Szczęśliwszych miejsc pracy. Prowadzi liczne warsztaty rozwojowe w zakresie Szczęścia w Życiu i Pracy, a także bierze udział w konferencjach w kraju i za granicą, jako uczestnik i prelegent.

Lorem ipsum

Organizator Konferencji

Kasia Kern is the first certified Polish Chief Happiness Officer, and partner of Woohoo Inc., , which has been an international leader on the subject of Happiness at Work for 15 years, advising clients including Lego, IKEA, IBM, BP, GSK. Working with an international network of Chief Happiness Officers, helping to develop a community whose goal is to create happier workplaces and happier employees. Since 2018, Kasia has been promoting and developing the idea of ??Happiness at Work in Poland, organizing webinars, meet-ups, open trainings as well as workshops and programs in organisations where she has been present including, Sabre Polska, Alexander Mann Solutions, 4F, Sheraton Hotel World Wide, Aquanet, Ministry of Finance, Xceedance, InFakt, British American Tabacco, Lynka, GE, BWI.

Kasia holds a Masters in Psychology from the Jagiellonian University in Krakow. She is a certified facilitator and a graduate of the Canadian School "The Art & Science of Coaching" run by Erickson Coaching International (with ICF accreditation). She has 17 years of business experience, working as HR Director and Country Manager in international and Polish organizations, across hotel and tourism, outsourcing, IT and retail industries. In her roles, she cooperated with leaders and Senior Management creating personnel strategies responsible for the development of employees and leaders, creating engaging organisational cultures and transformational workplaces. In her career, she has had the opportunity to receive the Best Workplace Award in Poland from Great Place to Work Institute.

Since 2018, Kasia has been running her own business as an HR Consultant and Chief Happiness Officer, Executive Coach, Facilitator and Trainer. He believes that now is the time in Poland for creating happier workplaces. She runs numerous development workshops in the field of Happiness in Life and Work, and also participates in conferences in Poland and abroad as a participant and speaker.

logotype

Kasia Kern

Founder & Managing Director

logotype

Wspierają nas

Happy partners

They support us

Happy partners

Jeśli chciałbym zostać jednym z naszych partnerów skontaktuj się z nami!

If I would like to become one of our partners contact us!

dr. Martin Seligman

"Authentic happiness derives from raising the bar for yourself, not rating yourself against others. "

Wybierz coś dla siebie

Dostępne pakiety biletów

Available Packages

Purchase your Ticket!

Zapraszamy Cię na dwa dni konferencyjne - wykłady i warsztaty. Masz też możliwość uczestniczenia tylko w konferencji. Decydujesz Ty- my zapraszamy i czekamy na Ciebie. Przed zakupem zapoznaj się z regulaminem .

Select form the option of Conference and workshop in 1 bundle, or Conference only. Workshop access is only available as part of the conference, and not sold separately.
Please read our regulations .

Early Bird

1099zł +23%VAT

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Dla Firm

For companies

Kup 3 zaoszczędź 300zł netto

Buy 3 and save 300PLN

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Standard

899zł +23%VAT

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Standard

1299zł +23%VAT

Konferencja
Conference
Warsztaty
Workshops

Nasz zespół

Happy Team

Our Team

Happy Team

Katarzyna Kern

Chief Happiness Officer

Aneta Rydz

Happiness Project Manager

Oliwia Chwast

Contact & Content Happiness Manager

Adam Romek

Happiness Social Media Manager